”Det som präglar vårt arbetssätt är strävan efter god kvalitet och hög kundnöjdhet.”

”Vi ger ett omsorgsfullt stöd till varje individ”

”Barnperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet”

© Copyright 2019, Barn och Ungdomsgruppen Stockholm AB